chemical engineering technician

cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminių arba fizikinių savybių pakeitimo būdų sukūrimu, o taip pat kuriant, konstruojant, prižiūrint ir remontuojant cheminius įrenginius. Jis paruošia ir atlieka eksperimentus ir bandymus, matavimus ir skaičiavimus, sureguliuoja matavimo priemones, užrašo atliktų stebėjimų rezultatus ir kitais būdais padeda tiriamajame darbe, kuriuo siekiama sukurti naujus ar patobulinti esamus gamybos būdus ar įrenginius. Parengia išsamius įrenginiams pagaminti ir įrengti reikalingų medžiagų kiekio ir darbuotojų skaičiaus skaičiavimus, sudaro darbų programas. Kontroliuoja ir reguliuoja sumontuotų medžiagų cheminių savybių pakeitimo įrenginių veikimą. Prižiūri ir kontroliuoja medžiagų cheminių savybių pakeitimo operacijas, duoda nurodymus šių įrenginių įrengimo, techninės priežiūros ir remonto tarnybų darbininkams, tikrina atliktų darbų kokybę, siekdamas įsitikinti, ar jie atitinka techninių aprašų reikalavimus ir darbų saugos standartus. atitikmenys: angl. chemical engineering technician; chemical technology technician pranc. technicien de chimie industrielle, m; technicien en génie chimique, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • chemical engineering technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminio ar fizikinio perdirbimo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • chemical technology technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminio ar fizikinio perdirbimo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • chemical technology technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminių arba fizikinių savybių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Chemical engineering — Process engineers design, construct and operate plants Chemical engineering is the branch of engineering that deals with the application of physical science (e.g., chemistry and physics), and life sciences (e.g., biology, microbiology and… …   Wikipedia

  • Chemical Technologist — Chemical technologists and technicians provide technical support and services or may work independently in chemical engineering, chemical and biochemical research and analysis, industrial chemistry, chemical quality control and environmental… …   Wikipedia

  • Chemical technologist — Chemical technologists and technicians are workers who provide technical support or services in chemical related fields. They may work under direct supervision or may work independently, depending on their specific position and duties. Their work …   Wikipedia

  • Engineering — The Watt steam engine, a major driver in the Industrial Revolution, underscores the importance of engineering in modern history. This model is on display at the main building of the ETSIIM in Madrid, Spain. Engineering is the discipline, art,… …   Wikipedia

  • Engineering Council UK — Infobox Non profit Non profit name = Engineering Council UK Non profit Non profit type = Professional Organisation founded date = November 27, 1981 founder = Elizabeth II location = 246 High Holborn, London, WC1V 7EX, United Kingdom origins = key …   Wikipedia

  • Engineering education — is the activity of teaching knowledge and principles related to the professional practice of engineering. It includes the initial education for becoming an engineer and any advanced education and specialization that follow. Engineering education… …   Wikipedia

  • Regulation and licensure in engineering — Regulation of the engineering profession is established by various jurisdictions of the world to protect the safety, well being and other interests of the general public, and to define the licensure process through which an engineer becomes… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.